Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Netsecur Finland Oy (Y-tunnus: 2993433-3 )
Petäjätie 14, 80110 JOENSUU

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petri Hukka
Puhelin 050-596 0533
Sähköposti info@netsecur.fi

Rekisterin nimi

Netsecur Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Netsecur.fi asiakkaaksi tai ostanut Netsecur.fi Oy:n tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan tilauksen toimittamiseen sekä silloin, kun informoimme asiakkaitamme verkkokaupan uusista tuotteista tai muista Netsecur Finland Oy:n verkkokaupan asioista. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin käyttötarkoitus on Netsecur Finland Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Netsecur Finland Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Netsecur Finland Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää kohdennettu mainonta, korjata virheet rekisterissä tai kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Netsecur Finland Oy:lle, info@netsecur.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
  • Maa

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Netsecur Finland Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä viranomaisten velvoittaessa tai väärinkäytösten selivtyksessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen hävittämistä lähettämällä pyynnön Netsecur Finland Oy:lle, info@netsecur.fi tai rekisterinhoitajalle kirjallisesti.

Rekisterin suojaus

Rekisterin suojaus, turvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus on varmistettu parhain mahdollisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tiedot on suojattu asiattomalta ja luvattomalta käytöltä.